Úvodem

PictureVítáme Vás na internetových stránkách společnosti Top Grant, s.r.o.

Naše společnost poskytuje dotační poradenství pro soukromý i veřejný sektor v oblasti získávání grantů z Evropské unie a regionálních zdrojů ČR.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní servis v průběhu trvání celého projektu tak, aby správně splnili veškeré požadavky, které jsou na ně ze strany dotačních předpisů kladeny.  S klientem jsme neustále ve spojení a pomáháme mu projít celým obdobím realizace projektu.

Nabízíme dlouhodobou a poctivou spolupráci mezi námi a žadatelem. Vzájemná spokojenost při zpracování projektu vede přes prvotní oslovení klienta, výběr vhodného dotačního programu, sběr informací a potřebných materiálů k úspěšnému podání projektu, pomoci s výběrovým řízením na dodavatele, vypracování etapové nebo závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu až ke zpracování a odevzdání zpráv po celou dobu udržitelnosti projektu.

Naše pole působnosti je po celé České republice.

Konzultace projektových záměrů nabízíme zdarma.